Preskoč na obsah

Výsledky hlasovania - Participatívne Mlyny

Autor/ka: Participatívne mlyny
V týždňovom hlasovaní v participatívnom rozpočte, ktoré prebehlo 10.-16.3.2014 rozdali študenti 724 platných hlasov. Volili najlepšie, zo siedmych študentských projektov. 
Na základe vyhodnotenia tohto hlasovania vieme, že do sumy 10 000 Eur sa zmestia prvé 4 projekty, ktoré sa budú čoskoro realizovať. Pozoruhodný úspech zaznamenal projekt Komunitná záhrada, ktorý volilo 45% hlasujúcich študentov na prvé miesto! Za všetky hlasy ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

kc.mlynska.sk

 

Celkový počet hlasujúcich: 847

počet právoplatných hlasujúcich ubytovaných študentov: 724

 

 

Konečný výsledok: 

Projekt                                                    PocetPravoplatnychHlasovPoScitani             percento  z celkoveho pocu bodov

1.Komunitná záhrada (3368€    4097                                                                      20%

2.Klubovňa Tulivak (1300€)       3225                                                                     15,9

3.Atriacka Bouldrovka (2500€)  3135                                                                     15,46

4.Bicyklová osveta (3080€)         2875                                                                    14,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Vinica (910€)                                  2412                                                                11,89

6.Žúrovňa (2000€)                             2278                                                                11,23

7.Cyklodráha Pumptrack (3500€)      2250                                                                11,09

 

Aké hlasy boli/neboli akceptované?:

- Ak SNR/ISIC číslo existuje v centrálnej databáze osôb - t.j. je študentom/zamestnancom UK a zároveň je ubytovaný na Mlynoch - hlasovanie bolo akceptované.

- Ak SNR číslo bolo dvakrát podané a údaje boli rovnaké, akceptoval sa LEN jeden hlas. 

- Keď boli rôzne hlasy na jedno SNR, ale len jeden bol správny (druhý mal duplicitny projekt), tak sa akcpetoval LEN jeden správne podaný hlas.

KED boli rôzne hlasy a nemali vyplnený duplicitný projekt, ignorovali sa oba hlasy.

- Ak hlasujúci na ten isty projekt hlasoval viackrat - celé jeho hlasovanie bolo zneplatenené.

 

Ako sa hlasy vyhodnocovali?: 

Študenti dostali takúto inštrukciu:

"Určte poradie projektov. V konečnom výsledku sa budú realizovať tie projekty, ktore sa na základe vami stanoveného poradia zmestia do sumy 10 000 Eur.

Zoradiť treba všetky projekty, inak nebude vaše hlasovanie započítané. Dajte si preto pozor, aby bol každý projekt zašrtknutý na inom mieste. Vaše hlasy budú vyhodnocované nasledovným spôsobom: projektu, ktorému priradíte 1. miesto odovzdáte 7 bodov, 2. miesto 6 bodov, 3. miesto 5 bodov, 4.miesto 4 body, 5.miesto 3 body, 6. miesto 2 body a 7.miesto 1 bod."

- Výsledné poradie sa kalkulovalo spočítaním všetkých bodov, ktoré právoplatne hlasujúci študenti priradili jednotlivým projektom tým, že im v ankete priradzovali rôzne miesto.

Výsledky spracoval Gustav Páloš z IT UK.

 

Podrobný prehľad hlasov pre projekty na konkrétnych miestach. (Koľko študentov volilo daný projekt na 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto atď.):