Preskoč na obsah

Autor/ka: Participatívne Mlyny
VĽMŠ Mlyny vyčlenilo 10 000 € na podporu a realizáciu vašich projektov.

Do Participatívnych Mlynov sa prihlásilo 12 študentských návrhov. 

7 projektov, ktoré sa uchádzajú o vašu priazeň má celkovú hodnotu 16 560 Eur. Táto paleta projektov predstavuje užší pred-výber, ktorý sa v rámci prípravy projektov po viacerých spoločných a konzultačných stretnutiach vyprofiloval z pomedzi 12 návrhov, ktoré boli do procesu prihlásené na začiatku. V hlasovaní sa nenachádzajú projekty Komunitná záhrada 2 (pretože obaja iniciátori sa dohodli na vzájomnej spolupráci na spoločnom projekte Komunitnej záhrady), Mliekomat (pretože iniciátori už rokujú o sprostredkovaní zmluvy priamo medzi distribútorom čerstvého mlieka a jedálňou Eatandmeet), Skatepark (pre vysoké náklady a možnosť, že projekt bude zahrnutý priamo do investičného zámeru športového areálu, ktorý sa bude budovať nad Manželákmi), Bezpečné kroky a Kúpelka (pretože podnety mali skôr charakter sťažnosti a ich realizácia nezahŕňala sebarealizáciu študentov. Po stretnutí s vedením sa dohodlo, že tieto podnety budú posudzované zvlášť.)

 

VĽMŠ Mlyny je prvé študentské mesto a jedna z prvých samospráv na Slovensku, ktorá sa rozhodla zaviesť do jej fungovania mechanizmus "participatívneho rozpočtu". Vytvárame tak možnosť rôznorodého a širokého zapojenia sa študentov nielen do rozhodovania o tom, kam investovať verejné finančné prostriedky, ale aj možnosť vytvárať nové, či skvalitňovať existujúce služby. Je tu priestor pre každého, kto chce, aby sa mohol zapojiť a povedať si: "dokážem pretvárať svet okolo seba".

 

Projekt PARTICIPATÍVNE MLYNY vznikol ako iniciatíva bývalej študentskej samosprávy v roku 2012. Pod záštitou riaditeľa VMĽŠ Mlyny R. Gulu ho od novembra 2013 organizuje Kultúrne centrum na bloku T. Garantom procesov je OZ Utopia.

Súčasný ročník Participatívnych mlynov je prvý. V budúcich ročníkoch plánujeme okrem formátu Verejného online hlasovania zaviesť aj formát "Verejného zvažovania" – tzn. informovanej facilitovanej diskusie zúčastnených strán, ktorá vyústi do konsenzu o výslednom poradí projektov participatívneho rozpočtu.

 

Harmonogram aktivít pilotného/prvého kola paricipatívneho rozpočtu - Participatívnych Mlynov:

 

1. Propagácia projektu a výzva o zapojenie. Do 24.12.2013 možnosť zadať projektové návrhy - ANOTÁCIE. viac na -> http://kc.mlynska.sk/liferay/pridat-projektovy-navrh

 

2. - streda 29.1.2014 o 20,00 - spoločné stretnutie navrhovateľov projektov v KC a knižnici na bloku T. Cieľ: oboznámenie sa o ostatných návrhoch, zoznámenie sa, spoločná diskusia a hľadanie možných prienikov, prípadne spolupráce a optimalizácia návrhov.

 

3. – utorok 12.2.2014 - spoločné stretnutie navrhovateľov projektov a riaditeľa 

internátu Mlynská Dolina R Guľu. Cieľ: dohodnúť sa s riaditeľom na detailoch, forme konkrétnej budúcej spolupráce v prípade realizácie vašich projektov.

4. Vypracovanie projektových dokumentácií do 9.3.2014 a viaceré individuálne aj skupinové konzultačné stretnutia navrhovateľov projektov.

 

5. 10.3.-16.3.2014 online hlasovanie ubytovaných študentov.

 

6. 17.3. 2014 - 20,00 KC na bloku T - Vyhlásenie výsledkov.

 

7. marec/apríl - júl 2014 - realizácia úspešných projektov. 

 
 
Priemerne (0 Hlasy)