Preskoč na obsah

Aktuálne Novinky

Kultúrne centrum – Mlyny

            Kultúrne centrum je tu pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem podieľať sa na vedomom formovaní seba, svojho okolia, ale aj ľudskej spoločnosti vôbec. Jeho zámerom je oživiť kultúru tam, kde je to v súčasnej dobe asi najviac potrebné – na akademickej pôde. 

Každý čin, ktorý človeka vedie k rozvoju osobnosti a charakteru, vedie spoločnosť k napredovaniu a jeho realizácia je tvorivá, vyžaduje kreovanie myšlienok, pocitov alebo obrazov – áno, každý takýto čin je kultúrnym činom. Preto je hlavným zámerom kultúrneho centra rozvíjať nielen telo (veď fitness centier je veľa...), ale aj ľudského ducha. Nemáme na mysli nejakú metafyzickú abstrakciu, ale konkrétny vnútorný život človeka. Jeho úvahy, jeho pocity, jeho predstavivosť a tvorivosť.

Kultúra je vecou jednotlivca, komunity, ale dotýka sa aj celého ľudstva vôbec. Preto sú v Kultúrnom centre vítaní všetci, ktorí majú chuť rozvíjať schopnosť tvoriť a následne zdieľať vytvorené s ostatnými. Kultúrne centrum poskytuje priestor na realizáciu všetkým, ktorí chcú vedome prispievať ku skultúrňovaniu života vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny. Máme na mysli rôznorodé aktivity, workshopy, prednášky, výstavy, premietanie rôznorodých filmov, divadlo, ale aj formovanie samotnej vonkajšej tváre študentského mesta – životné prostredie.

 

Kde nás nájdete? Atriové domy - blok T, vchod je zdola (od Cubiconu)...

 

Kultúrne centrum a jeho aktivity

Ponúkame Vám preistor na:

-         rôznorodé aktivity a workshopy,

-         prednášky, diskusie a výstavy,

-         premietanie rôznorodých dokumentárnych a voľne šíriteľných filmov,

-         formovanie vonkajšej tváre študentského mesta – životné prostredie.

 

Participatívne Mlyny - Projekt je modifikáciou participatívneho rozpočtu, ktorý je mechanizmom participatívnej demokracie. Ubytovaní študenti môžu navrhnúť a rozhodnúť na čo sa pouzžija čast rozpočtu internátov. Jeho úlohou je skvalitňovať fungovanie lokálnej samosprávy prostredníctvom aktívnej participácie samotných obyvateľov danej lokality - v tomto prípade ubytovaných študentov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra.

Knižnica

V rámci kultúrneho centra je Vám k dispozícii knižnica zameraná na:

-         svetovú, ale i domácu beletriu a fantasy,

-         filozofiu a náboženské systémy,

-         históriu a environmentálnu výchovu,

-         umenie a vedu.

Knižnica je otvorená každý deň od 19.00 – 23.00 hod. Do knižnice môžete prispieť aj Vy knihami, ktoré už nepotrebujete, alebo ich chcete darovať na edukačné a iné účely ľuďom.

 

Študovňa a čajovňa

-         Kultúrne centrum slúži aj ako študovňa pre všetkých študentov, ktorí budú rešpektovať jej otváracie hodiny.

-         Navyše si môžete vychutnať rôznorodé bylinné čaje v našom mini-čajovom kútiku a v pokoji si tak čítať knihy alebo časopisy.

 

Zapojte sa do formovania kultúry

-         Kultúrne centrum vie poskytnúť priestory na študentské aktivity, ktoré budú viesť študentov k väčšej tvorivosti, ohľaduplnosti a multikulturalizmu.

Ak máte chuť realizovať nejaký krúžok, workshop, premietnuť študentom nejaký film, alebo iné formy aktivít, obráťte sa na  pracovníka Kultúrneho centra, ktorý má práve službu a on Vám vysvetlí ako postupovať ďalej, alebo priamo na kulturne.centrum@gmail.com.

 

Sme tu pre tých, čo sa chcú zapojiť do už prebiehajúcich aktivít, ale aj pre tých, čo chcú nové aktivity vyprodukovať. Sme tu pre všetkých tvorivých ľudí.