Preskoč na obsah

Výsledky - Participatívne Mlyny 2015

Autor/ka: KC

Po štatistickom vážení online hlasovania a verejného zvažovania vyšlo že do 12 000€ vyčlenených pre projekty sa zmestí:
 1. Workout aréna, 2.Kino na Mlynoch, 3.Jedálenská osveta, 4.Bicyklová osveta 2 a 5.Hudobka. V rámci zadaní vyšlo, že najvyšiu prirotu má Revitalizácia betónových ihrísk s Viac odpadkových košov a bioodpad.

 

Konečné výsledky

Ako sme rozhodovali

Hlasovať bolo možné na internete od 24.4.2015 do 3.5.2015 na stránkach kc.mlynska.sk.
Hlasovací formulár dal každému ubytovanému študentovi možnosť zoradiť osem projektov podľa ich kvality a rovnako zoradiť 4 zadania.

Hlasovanie v plnej miere rozhodlo o poradí zadaní. Rozdiel medzi projektami a zadaniami je v tom, že realizáciu projektov majú koordinovať samotní predkladatelia (majú aspekt sebarealiácie), na druhej strane, zadania sú návrhy, ktoré boli rozpracovávané počas prípravy Participatívnych Mlynov, ale ktorých realizácia by mala byť v réžii VMĽŠ Mlyny.

O poradí projektov rozhodlo nielen hlasovanie, ale z 50% aj tzv. deliberácia alebo Verejné zvažovanie koordinátorov projektov, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.4.2015 o 20:00 v KC na bloku T. Deliberácii predchádzalo viacero individuálnych a 2 spoločné prípravné verejné stretnutia, takže samotní koordinátori jednotlivých projektov sa mohli oboznámiť s ostatnými zámermi a poskytnúť spätnú väzbu. Na jendom stretnutí sa aktívne zúčastnil aj riaditeľ internátu Róbert Guľa.
Verejné zvažovanie trvalo vyše 3 hodiny a nieslo sa v znamení intenzívnej diskusie o spoločnom dobre pre Mlynskú Dolinu. Začalo diskusiou, na základe akých kritérií sa budú projekty hodnotiť. Po viac než hodinovej diskusii sa zhromaždenie dohodlo na nasledovných kritériách:

1. veľkosť aktívnej cieľovej skupiny
2. rozpočet: pomer cena – výkon, počiatočné a režijné náklady projektu
3. Realizovateľnosť projektu a pripravenosť projektu
4. Celkový prínos pre Mlynskú, ktorý by spočíval v zlepšení kvality života na danom mieste.
5. Frekvencia aktivít a dlhodobá udržateľnosť projektu

Po stanovení týchto kritérií sa predkladatelia rozdelili do 3 malých skupín a uvažovali o tom ako projekty ich kolegov napĺňajú kritériá, na ktorých sa všetci spoločne dohodli. Nasledovala spoločná diskusia, kde sa vyjasňovali vzniknuté pripomienky a napokon pristúpilo zhromaždenie k hodnoteniu jednotlivých projektov.
Každý projekt mal jedného reprezentatna, ktorý hodnotil všetky projekty okrem svojho, jedným až piatimi bodmi podľa jendotlivých kritérií.

Verejné zvažovanie tak určilo 50% poradia projektov s takýmto výsledkom:


Do online hlasovania sa zapojilo 699 študentov, z toho 691 odovzdalo právoplatný hlas. Účasť predstavuje 12% ubytovacích kapacíť VMĽŠ Mlyny.

Po štatistickom váhovaní verejného zvažovania a online hlasovania, proces rozhodovania určil, že v rámci študentských projektov bude možno realizovať nasledujúcich 6:  1. Workout aréna, 2.Kino na Mlynoch, 3.Jedálenská osveta, 4.Bicyklová osveta 2 a 5.Hudobka.

V rámci zadaní, kde online hlasovanie určilo 100% poradia, vyšlo, že najvyšiu prirotu má Revitalizácia betónových ihrísk s Viac odpadkových košov a bioodpad.

 

Participatívne Mlyny 2015

Formulár pre prihlásenie tvojho projektového zámeru

!pozor - posunul sa termín prihlasovania projektových zámerov - svoje nápady môžete prihlasovať do 19.2.2015

- máš možnosť zadať projektový návrh - ANOTÁCIU, ktorá bude obsahovať stručný opis toho čo ti na internáte chýba + konštruktívnu formuláciu tvojho projektu/nápadu (do 4 000€), ktorým by si prispel/a k rozvoju priestorov a aktivít v Mlynskej doline.

- Tvoju anotáciu zverejníme na týchto stránkach a ostatní študenti a študentky sa k nej budú môcť v online diskusii vyjadriť.

- po 15.2 19.2. bude mesiac čas na spoločné rozpracovanie projektových zámerov do podoby projektových dokumentácií, v ktorých podrobne zadefinujeme realizovateľnosť tvojho projektu, rozkrokovanie a popis aktivít, podrobný rozpočet a ďalšie detaily.

- pozveme ťa na 3 stretnutia do KC na bloku T, kde sa stretneš s ostatnými iniciátormi projektov a tak získaš spätnú väzbu a užitočné informácie k vypracovaniu projektových dokumentácií.

- V marci 2015 prídu dni D, v ktorých prebehne verejné internetové hlasovanie ubytovaných študentov a študentiek. Každý jeden bude môcť určiť poradie top 5 projektov. Hlasovanie bude mať váhu 50% konečného poradia.
Zároveň sa v hlasovacom týždni uskutoční moderovaná diskusia predkladateľov projektov (deliberácia), ktorej výsledok určí zvyšných 50% výsledného poradia.

- Napokon od marca do septembra 2015 sa projekty, ktoré sa zmestia do sumy 12 000 €, budú za pomoci hospodárskeho oddelenia realizovať.

-> plagát na stiahnutie

-> Mechanizmus participatívneho rozpočtu pre VMĽŠ Mlyny.

                         

kulturne.centrum@gmail.com