Preskoč na obsah

Projekt "Participatívne Mlyny" vytvára priestor pre podporu a realizáciu študentských projektov zameraných na zlepšenie a obohatenie života na intrákoch.

Realizujte svoje potreby, túžby a sny. Neváhajte prihlásiť projekt do 24.12.2013.

Popis projektu:

Projekt "Participatívne Mlyny" je modifikáciou participatívneho rozpočtu, ktorý je mechanizmom participatívnej demokracie. Jeho úlohou je skvalitňovať fungovanie lokálnej samosprávy prostredníctvom aktívnej participácie samotných obyvateľov danej lokality - v tomto prípade ubytovaných študentov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra.

Cieľom projektu je prostredníctvom aktívnej participácie študentov skvalitňovať životné podmienky vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny.

Vaše projektové návrhy by mali navrhnúť konkrétne využitie nevyužívaného priestoru vo vlastníctve VMĽŠ Mlyny, zavedenie novej služby, alebo organizáciu udalosti, akcie. Realizácia projektov prebehne v spolupráci s hospodárskym oddelením. Vašej svojpomoci a dobrovoľnej práci sa medze nekladú.;)

Hlavnou podmienkou realizácie projektov je ich spoločenské a verejné zameranie, čo znamená, že výsledky dosiahnuté prostredníctvom projektu by mali zasahovať čo najväčšie množstvo študentov a nemôžu predostierať súkromné záujmy jednotlivcov.

Všetky zdroje budú viazané ako prostriedky na skvalitnenie životného prostredia a služieb vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra. Budú prideľované na jednotlivé projekty, ktoré budú vypracované v podobe komplexných projektových dokumentácii v komunikácii s vedením internátov.  Vedenie Vysokoškolského mesta bude zohrávať úlohu poradného orgánu. Projektová dokumentácia by mala byť komplexná, aby bolo zrejmé zameranie, spôsob realizácie a ciele projektu.

Projekty, ktoré budú vypracované a podávané skupinovo budú mať pri vyhodnocovaní väčšiu  váhu ako projekty vypracované samostatne. Cieľom projektu Participatívne Mlyny je naučiť študentov vzájomne kooperovať, aby tak spoločne zlepšovali bývanie a život na Mlynoch.

Riaditeľ Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny vyčlenil čiastku 10 000 EUR na realizáciu projektov, ktoré splnia všetky stanovené kritériá.

Mechanizmus participatívneho rozpočtu môže pomôcť Vysokoškolskému mestu Ľ. Štúra stať sa prvým aktívnym, demokratickým, študentským mestečkom na Slovensku. (:

Pokiaľ sa chcete vyjadriť k téme, ktorá nie je spracovateľná do podoby projektového návrhu, využite dotazníkový formulár. Chcete napr. vedeniu pomôcť optimalizovať služby, podať sťažnosť, vyjadriť sa k turniketom, jedálňam, komerčným akciám, niečomu inému, alebo niečo odporučiť? Vyplňte dotazník. Vaše podnety budú sprostredkované študentskej samospráve a následne vedeniu internátov.

Momentálne máme zozbierané nalsedujúce podnety:

 

 • Znovu otvoriť potraviny typu Babka - potreba non stop potravín a občerstvenia

 • Zrekonštruovať nezrekonštruované izby

 • Zrekonštruovať nezrekonštruované sociálne zariadenia

 • Zaviesť internet na izby, kde ešte nie je

 • rozšíriť paletu outdoorových voľne dostupných športových - napr. street workout hrazdy, ping-pong, volleyball a pod.

 • Rekonštruovať chodníky - zvlášť po átriákoch a átriáky B - zastávka "Internáty B"

 • Zvýšiť počet študovní

 • Otvoriť čajovňu a kaviareň

 • Rozšírenie poličiek, resp. skríň na izbách

 • Izby sú stavané na 2, nie 3 postele.

 • Viac zdravých bezmesitých jedál v jedálňach

 • Zrušiť oficiálny zákaz na terasách

 • Aspoň jedna rúra na pečenie na 2 AD bloky.

 • Zrekonštruovať telocvičňu

 • Vybudovať multifunkčné ihrisko

 • Riešiť odsávanie v kuchynkách

Projekt „Participatívne mlyny" pôvodne vznikol pod záštitou bývalej študentskej samosprávy. V rámci jej fungovania projekt uzrel svetlo sveta a uskutočnili sa prvé otvorené stretnutia so študentmi. Začalo sa diskutovať o tom, čo by kto v Mlynskej doline uvítal.

Zápisy z 2 takýchto stretnutí si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.

zápis z 1. stretnutia part.mlyny 13.2.2013 zápis z 1. stretnutia part.mlyny 13.2.2013

zúčastnilo sa 11 študentov:

Tibor(FiF,politologia člen študentskej samosprávy), Albín(člen študentskej samosprávy, FiF,doktorand filozofie), Rasto(člen študentskej samosprávy, pedagogika) Lukáš (OZ Utopia), Lukáš(ucitelstvo vytvarnej výchovy), Marko(PriF,biologia), Peto(PriF), Mato(FiF, historia), ??(dejepis-obcianska), Mata(Fif, Psychologia), Zuzka(FiF,anglictina-svedstina)

študenti zvesela podiskutovali o živote na internáte a poukázali na nasledujúce témy, problémy a návrhy:

Lukáš   téma permakultúry, návrh projektu komunitných.záhrad.
Marko  - referoval stažnosť svojho spolubývajúceho k ubytovacím procesom na Mlynoch:
 -> prípad treba spísať a poslat študentskej samospráve, ktorá sa mu bude venovať a systémovo riešiť
Peťo: téma: terasy na atriakoch - návrh nájsť nejakú schodnú cestu opätovného využívania striech na Atriakoch (kultúrne podujatia, spoločensky život..).
 téma kultúra:  návrh(Albín): - zhotoviť open air pódium pre kultúru kt. by nebola dovážaná, ale študneti by si ju urobili sami
Marko: návrh: oživenie spoločného pozerania filmov prostr. premietania [preietačka v KC, nápad nechať ľudí zdola premietat/vybrat si co chcu v stanovený čas]
 hudobnici -návrh: vytvorit na internáte fórum pre hudobníkov, ktorí by chceli založit kapelu alebo si len tak spolu zahrať

Rasťo - téma: šport, potreba ihrísk, preliezok pre mladých dospelých,
Zuzka problém: lezecká stena - spytat sa vedenia na lezecku stenu (kt bola v lete, ale vedenie ju rozložilo)
otázka: je možné zasahovať na STU pôdu?, nie, jedine, ze by sa podarilo vyrokovat a ziniciovat spolupracu s STU.

Tibor: problém 1: bývalá študovňa + bufet na R boli zrušené, istý čas prebiehala anketa budúceho využitia priestorov - z výsledkov 1.nová multif.študovňa, 2.rýchle občerstcenie, 3.čajovna je realita tlaciaren a sukromna tanecna skola.
 problem2: študovne, problem spôsobu riadenia -> návrh: nájsť efektívny a funkčný spôsob dostupnosti kľúčov a spôsobov obsadzovania študvní)
 problém3: parkovvanie pri manželákoch -> návrh: postaviť značenie s pravidlai spôsobu parkovania kvôli priečeniu áut [parkovanie pre studentov je tam možné]

Maťo: téma: študovne. -> návrh: rozšíriť KC a knižnicu o nový priestor a umožniť viacero aktivít v KC a knižnicu nechať kižnicou, + kúpiť nové knihy. napr. zakladne knihy klúčových fakúlt [10-15knih na 1 fakultu]
Maťa: téma: knihy do KC, návrh: písať vydavateľom, bezplatný exemlár.
Zuzka: -> návrh: - založiť internátny časopis, zčasti digitálna/tlačená forma [vydavateľstva by posielali recenzne vytlacky a knihy do knižnice]
 -> opytat sa na moznosti studetskeho casopisu na mlynoch

Maťa+Lukáš+Zuzka: téma: gastronómia -> nárh viac vegetarianskych jedal v jedálni, vytvoriť anketu ohľadom študentských návrhov nových jedál do jedálne.
 -> návrh2: organizovať vegánske hody na Mlynoch spojené s urban market 

Zápis z druhého stretnutia Participatívne Mlyny 27.3.2013 Zápis z druhého stretnutia Participatívne Mlyny 27.3.2013

 

Zápis z druhého stretnutia Participatívne Mlyny 27.3.2013
Na stretnutí boli Albin (študentská samospráva, FiF), Rasťo(študentská samospráva, PdF), Lukáš (PdF), Lukáš (OZ Utopia), Tomáš (FiF), Maťo (FiF), Marko(PriF).
 
Na začiatku stretnutia Marko referoval spolužiačkin podnet urobiť schody od turniketov atriákov cez kopec až ku zastávke.
-> podobný zámer avizovalo vedenie mlynov minulý rok - projekt parku pod átriakmi. (projekt by bolo dobré zverejniť a realizovať.)
 
Vzhľadom na nižšiu účasť študenti neotvárali nové témy, no rozvíjali niektoré z minulého stretnutia.
 
KULTÚRA:
Albin a Lukáš(PdF) diksutovali o filozofii a možnostiach realizácie projektu komunitných záhrad. Na budúcom stretnutí sa budú venovať ďalším detailoch.
 
Marko a Tomáš uvažovali o priestoroch, v ktorých by mohla byť hudobná skušobňa pre hudobníkov na Mlynoch.
- zvažovali priestor pod "véčkami" pod šturákom, na ktorý bola minulý rok avizovaná krčma, ktorá však nevnzikla.
-> treba zistiť aké sú momentálne zámery na využitie tohto priestoru?
 
Premietanie študentmi vybraných filmov v KC a knižnici na bloku T.:
treba vypracovať harmonogram premietania a formu akou sa budú môcť študenti o premietanie uchádzať. napr. FB - anketa a prvé 2 filmy sa v tyždni budú premietať.
->  treba funkčnú premietačku - nápad zistiť, či je v rámci Mlynov k dispozicii nejaká na požičanie?
 
Šport:
Rasťo má ambíciu vytvoriť projekt preliezok, resp.hrázd na cvičenie s telesnou váhou v areály Mlynskej doliny, keďže podobný pojekt avizoval na nultom stretnutí Ladislav, treba vykomunikovať možnú spoluprácu na tomto zámere.
 
Gastro:
sekcia - jedálniček jedální: okrem potreby pestrejšej a zdravšej ponuky vrámci vegetariánskych jedál Marko poznamenal, že v jedálňach chýba
- aspoň jedno naozaj diétne jedlo
- džbán s nebublinkovou, nechladenou, nespoplatnenou vodou.
 
Aj vzhľadom na potrebu lepšej propagácie part.mlynov bude budúce stretnutie v stredu 13.3.2013 o 19:00 výnimočne vo vestibule na Šturáku. Stretnutie bude spojené s informovaním o voľbách do študentskej samosprávy, ako aj vypĺňaním dotazníkov k part.mlynom.

13. Marec 2013: 13. Marec 2013:

VIDEO: PARTICIPATÍVNE MLYNY

Autor/ka: mc2

Diskusné skupiny (Participatívne Mlyny) Diskusné skupiny (Participatívne Mlyny)

Všeobecné
# kategórií:
3
# príspevkov:
2
# účastníkov:
2
Top prispievatelia
 
Rastislav Valent
Hodnosť: Youngling
Príspevky: 1
Dátum nástupu: 25.10.2010
M N
Hodnosť: Youngling
Príspevky: 1
Dátum nástupu: 14.3.2014