Preskoč na obsah
Komentár môžete vložiť pod článkom týmto postupom 1.cez "Pridať komentár" / "Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví"  2.Napíšte svoj Komentár 3. Zvolte "Odpovedať ako..." a 4. Na spodnej strane okna zvolte prihláste sa ako "Návštevník" a vyplnte meno a email. 5. Otvori sa okno so znenim: Váš komentár už bol odoslaný, prajete si vytvoriť účet s poskytnutými údajmi?  Vyberte si možnosť...

Komunitná záhrada2

Autor/ka: Vladimír Lobotka, Lukáš Pifka

Cieľom iniciatívy je vytvoriť komunitnú záhradu využívajúcu prvky permakultúry a biodynamického hospodárenia, ktorá by následne študentom ponúkla priestor na ich sebarealizáciu, stretávanie, výmenu skúseností a budovanie medziľudských vzťahov, vďaka čomu by pre nich internátny život získal celkom nový, hlbší význam.  

Na časti vybraného územia bude vysadený jedlý les tvorený starými, voči chorobám a klimatickým zmenám odolnými odrodami ovocných stromov (jablone, hrušky, moruše, marhule, čerešne, atď.). Na zvyšnej ploche budú vybudované intenzívne rastlinné systémy (vyvýšené záhony, nemecké kopy, kľúčové dierky), na ktorých sa budú pestovať strukoviny a listová, plodová, hlúbová, cibuľová a koreňová zelenina. V častiach aktívne nevyužívaných na hospodárenie budú vysadené liečivé byliny a lúčne kvetiny, ktoré zvýšia lokálnu biodiverzitu i estetický pôvab miesta. Unikátny charakter celej sústavy bude dopĺňať umelé jazierko slúžiace ako rezervoár vody a slameno-hlinený domček s vysunutou strechou slúžiacou ako altánok. 
 
kontakt: vladobotka@gmail.com
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - na stiahnutie
 
Stránka projektu, priebeh realizácie, diskusiahttp://kc.mlynska.sk/liferay/projekt-komunitna-zahrada2
Priemerne (1 Hlas)


Informácie o realizácii Projektu: Informácie o realizácii Projektu:

Komunitná záhrada sa nerealizuje, pretože sa napriek nemalému a vytrvalému úsiliu nenašlo vhodné miesto na jej umiestnenie.

november - marec 2014 - Pôvodný zámer (rokovanie):

 
 
"Po viacerých stretnutiach s riaditeľom Gulom a internátnym projektantským tímom sme sa dohodli, že priestor medzi Štúrakom a Mladosťou, ktorý sme pôvodne zamýšľali premeniť na komunitnú záhradu nie je na tento účel celkom vhodný. Priamo cez jeho stred totiž majú byť vedené potrubia napájajúce nový internát, ktorý by mal byť v najbližších rokoch vybudovaný v priestore vedľa átriákovského bloku A. Momentálne prebiehajú rokovania, ktorých cieľom je dosiahnuť zachovanie aspoň časti pôvodného dizajnu."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
marec-apríl 2014
1. Alternatívne miesto (rokovanie):
Koordinátor Vladimír Lobotka zrealizoval so študentmi viaceré plánovacie pracovné stretnutia venované zámeru vybudovať na Mlynoch komunitnú záhradu. 
 
Realizovali sa obhliadky, prieskumy a upratovania areálu.
Distribuovala sa anketa medzi ubytovanými študentmi.
 
 
"Na základe stretnutia s investorom financujúcim dizajn športovísk, aktuálne miesto, ktoré nám bolo pridelené na komunitnú záhradu, bolo ohrozené - zámery investora a lokácia priestorov záhrady totiž kolidujú."
 
máj - jun 2014
2. Alternatívne miesto (rokovanie):
 
 tu je situácia:
 
pôvodný priestor sa nám žiaľ nepodarilo udržať, záhrada nakoniec bude v oblasti, ktorá je na mapke č. 2 ohraničená červenou. Zelená, bezprostredne susediaca oblasť bude tiež v kompetencií nášho vlastného dizajnu a predbežne to vidím ako fajn miesto na ovocný sad spojený s oddychovou zónou (preliezky, hojdačky, jazierko, altánok a tak).
 
Neľakajte sa dispozície štruktúr na druhej mapke, toto je len nástrel od investorovho architekta potom, čo dostali informáciu o tom, že by na svoje zámery mohli dostať k dispozícii celý priestor, ktorý je na mapke č. 1 vyrámcovaný červenou. Nevedeli ešte aká veľká by mala byť záhrada.
 
Čo to znamená prakticky? Ako asi viete, celý ten priestor, na ktorom by mala byť záhrada, je zarastený mladými topoľmi. Tie treba vytrhať aj s koreňmi. Takéto zákroky je podľa zákona možné robiť až od 1.10. Pokiaľ by však niekto z vás mal v lete chuť trocha máknuť, mohli by sme (potom čo vedenie intrákov nechá odviezť ten betónový múr, ktorý sa tiahne cez vrchnú časť pozemku) začať kultivovať ten briežok nad ním, kde by raz mali byť terasy na pestovanie.
 
Mal by niekto z tých z vás, čo ostávajú v Ba čas a chuť? Ak áno, dajte vedieť, nech sa môžeme skoordinovať.
 
S Jozefom začíname pracovať na dizajne nového priestoru - využité pri tom budú všetky vklady, ktoré od vás prišli v rámci tých niekoľkých plánovacích stretnutí, ktoré sme spolu absolvovali. Akonáhle to bude hotové, pošlem vám výsledok.
 
Teraz k tej prosbe.
 
Tí z vás čo bývate na Mlynoch zrejme registrujete veľký zelený trávnatý svah oddeľujúci intráky a Karlovku. Z jednej strany tam už veselo vykvitajú nové bytovky, ktoré nik pre ich komnpozíciu nechce kúpiť (sú to ultra-veľké, 6-7-izbové byty pre snobov) a investor (J&T) už kúpil aj celý zvyšný priestor. V odozve na to sa zaktivizovala skupina obyvateľov Dlhých dielov a rozbehla petíciu požadujúcu miestny magistrát o zastavenie akýchkoľvek ďalších stavebných činností a o odkúpenie pozemkov od investora. Ak by sa to podarilo, na priestore by mohli vzniknúť interaktívne náučné chodníčky, posedenia, preliezky, jedlý les a podobne. Bližšie informácie o petícii nájdete tu:
 
 
Mal by niekto z vás čas a chuť zbierať podpisy na Mlynoch, medzi študákmi?
 
Opäť, ak áno, dajte vedieť, tak aby sme to mohli efektívne skoordinovať.
 
To je zatiaľ všetko...
 
Pekný deň si spravte...;)
 
Vlado"

 

vladobotka@gmail.com

 

jul 2014:

Milí záhradníci a záhradníčky...
 
15.7.2014 vybavujem kumbálik na náradie (blok B-AD), ponosím doň náradie, ktoré nám objednali a pustím sa do čistenia priestoru, na ktorom by počnúc jeseňou, mala začať vyrastať naša komunitná záhrada. Na Mlynoch sa zdržím minimálne do 16tej, možno dlhšie (to isté platí aj o strede).
 
Kto by mal chuť si ktorýkoľvek z týchto dní máknuť, môže! :)
 
Od kumbáliku dám v závislosti od počtu záujemcov spraviť kľúče, tak aby každý kto bude mať chuť, mohol pracovať práve vtedy, kedy má chuť, bez toho, že by to bolo viazané na prítomnosť ďalšej osoby.
 
Do konca leta budeme robiť len toto - oddžungľovať džungľu a pripravovať priestor na následnú záhradizáciu.
 
Teším sa na prvých odvážilcov a odvážilky...;)
 
Vlado
0908234239
 
august - október 2014:
Milí záhradníci a záhradníčky...
 
Dlhšie som sa neozval s aktuálnymi informáciami, no žiaľ, nebolo to možné, pretože situácia bola celý čas mimoriadne neprehľadná.
 
....
 
Gula by chcel, aby záhrada aj v takomto prípade vyrástla v priestore vedľa Átriákov, no mne ten priestor z viacerých príčin pripadá na takýto projekt nevhodný a pôvodne som ho prijal len preto, že sme sa k nemu dostali cez celú sériu posunov. Ak by to miesto bolo dané ako jediná alternatíva hneď na jar, bol by som to jednoducho odmietol.
 
Miesto toho som Gulovi predostrel inú možnosť - vrátiť sa k priestoru za Štúrakom a pri dizajne v maximálnej miere zohľadniť reálne i plánované vedenia potrubí. Gula sa tomu bránil, pretože by bol rád, keby tá džungľa vedľa Átriákov bola nejakým spôsobom skultivovaná, no nevýhody toho priestoru sú pri porovnaní s pôvodným miestom za Štúrakom značné. 
 
Aktuálne možnosti, ktoré vidím ako schodné sú dve.
 
1. a) Investor bude priestor vedľa Átriákov ochotný upraviť na parčík s lavičkami a
        preliezkami.
    b) Akonáhle budú spravené sondážne merania aktuálnych i nových vedení, záhrada bude
        realizovaná v pôvodnom priestore za Šturákom, s prihliadnutím na výsledky meraní.
    c) Trhy (a čokoľvek ďalšie) sa spustia až potom ako bude stabilizovaná situácia okolo
        záhrady.
 
2. a) Investor nebude ochotný upraviť priestor vedľa Átriákov. 
    b) Sme s Jozefom Fekiačom ochotní pomôcť s dizajnom a v rámci možností aj s
        realizáciou úpravy priestoru vedľa Átriákov na parčík s lavičkami a preliezkami. Takéto
        využitie priestoru pokladám vzhľadom na jeho súčasný stav za najoptimálnejšie po
        funkčnej aj finančnej stránke - nebude nutné odstrániť všetky stromy a je možné, že ani
        múr (mohol by sa napríklad zaviezť zeminou a tak vytvoriť val, do ktorého by bolo
        možné zabudovať schody vedúce k priestoru za ním, plus, na jeho steny z oboch strán
        by bolo možné vysadiť rôzne úžitkové rastliny).
    c) Akonáhle budú spravené sondážne merania aktuálnych i nových vedení, záhrada bude
        realizovaná v pôvodnom prietore za Šturákom, s prihliadnutím na výsledky meraní.
    d) Trhy (a čokoľvek ďalšie) sa spustia až potom ako bude stabilizovaná situácia okolo
        záhrady.
 
Znamená to, že záhradu vedľa Átriákov budovať nebudeme.
 
V prípade, že by s tým bolo vedenie intrákov ok, na záhradu by sme využili iba tú vyššiu z plošín za Štúrakom. V jej strede, medzi stromami, by bol altánok (červená), vedľa neho jazierko (modrá), v priestore smerom k Manželákom záhony (zelená), v priestore smerom k Štúraku sad s ovocnými stromami a kríkmi (fialová). Svah by bol zterasovaný tak aby sa aj tam mohlo pestovať (žltá). Na dolnej plošine, vedľa tenisového kurtu, medzi stromami, by bol ďalší altánok, ktorý by bolo možné doplniť o preliezky, hojdačky (červená). Vedľa neho malý sad ovocných stromov a kríkov (fialová), inak by celá spodná plošina ostala voľná, či už na frisibies, petang, lavičky (šedá) a podobne. Čierna čiara predstavuje približnú lokáciu aktuálnych i plánovaných vedení, kvôli ktorým padol pôvodný dizajn, s ktorým sme prišli na jar. Takto by to malo byť ok.
 
október2014: vedenie VMĽŠ Mlyny nepristúpilo na návrh realizovať Komunitnú záhradu na časti plošiny za Šturákom. Keďže alternatívne miesto nad atríákmi nie je z mnohýh dôvodov vhodné, koordinátor od projektu odstúpil.
Komunitná záhrada sa teda nerealizuje, pretože sa nenašlo vhodné miesto na jej umiestnenie.
Neprefinancované peniaze vyčlenené re Komunitnú záhradu sa použijú z časti na dofinancovanie Atriackej Boudlrovky (1200€) a zčasti na nasledujúce kolo Participatívnych Mlynov pre rok 2015. (2 000€)