Pokiaľ sa chcete vyjadriť k téme, ktorá nie je spracovateľná do podoby projektového návrhu, využite dotazníkový formulár. Chcete napr. vedeniu pomôcť optimalizovať služby, podať sťažnosť, vyjadriť sa k turniketom, jedálňam, komerčným akciám, niečomu inému, alebo niečo odporučiť? Vyplňte dotazník. Vaše podnety budú sprostredkované študentskej samospráve a následne vedeniu internátov.

Momentálne máme zozbierané nalsedujúce podnety:

 

 • Znovu otvoriť potraviny typu Babka - potreba non stop potravín a občerstvenia

 • Zrekonštruovať nezrekonštruované izby

 • Zrekonštruovať nezrekonštruované sociálne zariadenia

 • Zaviesť internet na izby, kde ešte nie je

 • rozšíriť paletu outdoorových voľne dostupných športových - napr. street workout hrazdy, ping-pong, volleyball a pod.

 • Rekonštruovať chodníky - zvlášť po átriákoch a átriáky B - zastávka "Internáty B"

 • Zvýšiť počet študovní

 • Otvoriť čajovňu a kaviareň

 • Rozšírenie poličiek, resp. skríň na izbách

 • Izby sú stavané na 2, nie 3 postele.

 • Viac zdravých bezmesitých jedál v jedálňach

 • Zrušiť oficiálny zákaz na terasách

 • Aspoň jedna rúra na pečenie na 2 AD bloky.

 • Zrekonštruovať telocvičňu

 • Vybudovať multifunkčné ihrisko

 • Riešiť odsávanie v kuchynkách